Akademia Coachingu i Tutoringu

100-godzinna Akademia Coachingu i Tutoringu przygotowuje w podstawowym zakresie do prowadzenia sesji coachingowych oraz tutoringu

Polecana wszystkim osobom, które pracują z ludźmi, chcą doskonalić swoje kompetencje, stać się bardziej konkurencyjnym na rynku pracy lub zyskać nowy, intratny zawód, a w szczególności: nauczycielom, pedagogom trenerom, menedżerom, specjalistom  HR.

W ramach Akademii:

Nauczysz się prowadzić sesje coachingowe i tutoringowe

Lepiej niż do tej pory będziesz rozumieć siebie i innych

Nauczysz się skutecznych metod komunikacji z innymi ludźmi

Zyskasz możliwość rozwoju zawodowego i osobistego

Zdobędziesz nowy, atrakcyjny i intratny zawód

Zainwestujesz w siebie – a inwestycja w wiedzę przynosi największe korzyści

PROGRAM

Komunikacja

1.Komunikacja w pracy coacha i tutora

2. Komunikacja interpersonalna:

 • Komunikacja i jej rodzaje
 • Zachowania niewerbalne
 • Schematy komunikacyjne
 • Komunikaty pozytywne

3.Style zachowań

 • Klucz do odczytania języka ciała

4. Aktywne słuchanie, bez oceniania:

 • Jak słuchać aby usłyszeć
 • Techniki aktywnego słuchania

5. Sztuka zadawania pytań:

 • Znaczenie pytań otwartych
 • Pytania Kartezjańskie
 • Pytania w modelu GROW

6. Udzielanie informacji zwrotnej

7. Coach i tutor na rynku pracy:

 • Marketing usług
 • Skuteczne umawianie rozmów telefonicznych

Tutoring

Proces rozwoju oparty na relacji mistrz – uczeń (tutoring rozwojowy i naukowy).

 1. Tutor: cechy, zadania, kompetencje, etyka (umożliwiające budowanie poczucia własnej wartości u tutee)
 2. Fundamenty rozwoju człowieka – o osobowości (inteligencja, wartość, mentalność, potrzeba, postawa, tożsamość) a podstawy filozofii (rozum, piękno, dobro, jedność)
 3. Piramida Maslowa
 4. Piramida Diltsa
 5. Pozycje życiowe
 6. Okna Johari
 7. Zadawanie pytań, udzielanie informacji, komunikat w tutoringu
 8. Style nauczania a tutoring
 9. Metoda 6 kapeluszy de Bono
 10. Siatka potrzeb
 11. Struktura spotkań budująca relację
 12. Taktyki wywierania wpływu oparte na wzajemnym szacunku i budowania relacji

Egzamin – przeprowadzenie sesji tutorskiej

Coaching

1.Coaching, a inne metody rozwojowe

2. Narzędzia w coachingu

3. Zadawanie pytań, udzielanie informacji w coachingu

4. Uważność

5. Obecność

6. Opór wobec zmiany

7. Model GROW jako przykład rozmowy coachingowej

8. Ustalanie i realizacja celu- zasady

9. Strefa wpływu w ustalaniu celów coachingowych

10. Narzęcia w coachingu

11. Etyka w coachingu

12. „Nic nie istnieje zanim ja (czy my) tego nie nazwiemy” –czyli konstruktywizm w coachingu

13. Przekonania, wartości

14. Ja jako coach – ćwiczenie rozmów coachingowych

15. Budowanie relacji w coachingu

16. Pierwsza sesja kontraktowa

 • Prowadzenie cyklu sesji
 • Struktura sesji
 • Zakończenie cyklu sesji

Egzamin – przeprowadzenie sesji coachingowej

UWAGA

Akademia została podzielona na bloki, dzięki temu każdy może wziąć udział tylko w tej części, którą jest zainteresowany.

Mają Państwo możliwość udziału w poszczególnych modułach:

I –   Komunikacja + Coaching – 60 godzin – 1800 zł

II –  Komunikacja + Tutoring – 60 godzin – 1800 zł

III – Komunikacja + Coaching + Tutoring – 100 godzin – 2500 zł

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, przez praktyków coachów i tutorów.

Zajęcia zakończone są egzaminem wewnętrznym polegającym na przeprowadzeniu sesji coachingowej lub tutorskiej.

Uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

Zachęcamy do uczestnictwa w całej Akademii. Jeśli chcesz uczestniczyć tylko w jednym module otrzymasz zaświadczenie z zajęć, w których uczestniczyłeś.

Już wkrótce szkolenia z zakresu:

 • Life coaching
 • Coaching w edukacji i coaching rodzicielski
 • Coaching w biznesie

Uczestnictwo w nich możliwe jest dla osob, które ukończyły podstawowy kurs coachingu – u nas lub w innej instytucji. Wymagana jest podstawowa wiedza na temat coachingu.

Zadzwoń i dowiedz się więcej – 739 031 083

Imię i nazwisko
Adres email
Moduł
Telefon kontaktowy
Miejscowość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu w celach handlowych i marketingowych przez Perspektywa Sp. z o. o.

MGR ELIZA WOLAŃCZYK

Dziekan wydziału zamiejscowego w Ostrowie Wielkopolskim Wyższej Szkoły Kadr
Menedżerskich w Koninie. Magister pedagogiki o specjalizacjach psychopedagog
oraz doradca zawodowy i personalny. Absolwentka cochingu na Uniwersytecie
SWPS, Akademii Trenera w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych oraz kursu
psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.
Absolwentka Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz
psychoterapeutka w trakcie Akredytowanego Kursu Psychoterapii we Wrocławskim
Instytucie Psychoterapii. Uczy się przez całe życie – uczestnicząc w szkoleniach,
konferencjach i warsztatach rozwojowych. Członek Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego.

DR OLGA JANICKA

Dr nauk humanistycznych, absolwentka Kaliskiej Akademii Trenerów Oświaty – w zakresie tutoringu i coachingu. Filolog języka polskiego, filozof i etyk. Dyplomowany coach – Brass, certyfikowany trener oświaty – Empiria. Stosuje metody wsparcia o zindywidualizowanym charakterze, dostosowanym do potrzeb psychologicznych, społecznych i edukacyjnych klienta w oparciu o narzędzia mentoringu. W ramach sesji indywidualnych jako tutor i coach prowadzi i towarzyszy każdemu chcącemu się rozwijać w różnych dziedzinach i na kolejnych etapach działania. Lubi ludzi i współpracę w ciekawych projektach. Współtworzy stowarzyszenie „OKey dla rozwoju osobistego”.

MAŁGORZATA BOGACZYK

Z wykształcenia nauczyciel i trener. Ukończyła Akademię Trenera w Dolnośląskiej Akademii Rozwoju i stale podnosi swoje kwalifikacje. Od 20 lat pracuje z ludźmi, motywując ich do działania. Trener, coach, znawca standardów współpracy zespołowej oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Trenerka umiejętności motywacyjnych, efektywności osobistej oraz treningu antystresowego. Pomaga ludziom oraz firmom odkrywać własną misję, pasję i sens istnienia. Autorka szkoleń w zakresie sprzedaży, obsługi klienta, pokonywania obiekcji, budowania efektywnych relacji wykorzystując myślenie coachingu. Szczególny nacisk kładzie na umiejętności związane z efektywną komunikacją oraz motywacją.

Stale podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, seminariach i wykładach – obecnie w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie. Interesuje się psychologią, współpracuje z Centrum Kształcenia Perspektywa w Ostrowie Wielkopolskim.

                                         12,13.10.2019 – Komunikacja interpersonalna

26,27.10.2019 – Tutoring                                                                       23,24.11.2019 – Coaching

09,10.11.2019 – Tutoring                                                                30.11, 01.12.2019 – Coaching

I –   Komunikacja + Coaching – 60 godzin – 1800 zł

II –  Komunikacja + Tutoring – 60 godzin – 1800 zł

III – Komunikacja + Coaching + Tutoring – 100 godzin – 2500 zł

 • dla wszystkich studentów WSKM – zniżka 10 %

 

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wpłata 20 % zadatku na konto organizatora:

Numer konta:  70 1140 2004 0000 3102 7927 6895

W cenę wliczone są:

 •  materiały szkoleniowe
 •  przerwa kawowa

Każdy moduł zakończony jest egzaminem wewnętrznym zdawanym w praktyce – sesją coachingową lub tutorską.

Uczestnicy po pozytywnym zaliczeniu egzaminu otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.