AKADEMIA MEDIACJI

Akademia Mediacji

Dlaczego?

Nasza Akademia Mediacji powstała po to, by promować i upowszechniać alternatywną metodę rozwiązywania konfliktów jaką jest mediacja.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy Wydziałem Zamiejscowym Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie. Uczelnią, która z pasją i ogromnym zaangażowaniem kształci, rozwija i motywuje do działania. Propagujemy nowoczesny, praktyczny i warsztatowy sposób nauczania.

Jak działamy?

Współpracujemy z doświadczonymi mediatorami, prawnikami i trenerami z wieloletnim stażem.

Łączymy wiedzę z doświadczeniem oraz pasją i zaangażowaniem. Szczególny nacisk kładziemy na praktyczny sposób stosowania prawa.

Dzięki wykładowo – warsztatowej metodzie prowadzenia szkolenia Uczestnicy mają możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej gwarantującej prawidłowy przebieg mediacji, a także nabycia umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia mediacji.

Co możemy dać Tobie?

Celem naszych szkoleń jest przygotowanie Cię do pełnienia funkcji mediatora oraz odnalezienia swojej własnej drogi w mediacjach – poprzez szkolenia specjalistyczne (mediacje rodzinne, cywilne i gospodarcze, administracyjne). Zdobyte u nas umiejętności oraz wiedza mogą być wykorzystywane na wielu polach aktywności osobistej i działalności zawodowej.

Dajemy Ci możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych. Nasze mediacje adresowane są do wszystkich, a szkolenia prowadzone w przystępny i zrozumiały sposób.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik ma możliwość ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów przy Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie oraz na listę Stałych Mediatorów Sądowych, prowadzoną przez prezesów sądów.

Co oferujemy?

Szkolenia zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

Ogromną dawkę wiedzy, podpartą praktycznymi przykładami.

Szkolenia dla przyszłych i obecnych mediatorów:

Mediacji rodzinnych

Mediacji administracyjnych

Mediacji cywilnych i gospodarczych