AKADEMIA TRENERA

100-godzinny certyfikowany kurs trenerski połączony z treningiem interpersonalnym organizowany we współpracy z Dolnośląską Akademią Rozwoju

Kurs trenerski przygotowuje do prowadzenia szkoleń uwzględniając specyfikę uczenia się osób dorosłych – z zakresu kompetencji miękkich, szkoleń specjalistycznych w swojej dziedzinie, zarówno w firmach prywatnych, jak i instytucjach publicznych. Dodatkowo kurs przygotowuje uczestników do prowadzenia szkoleń i warsztatów zarówno dla dorosłych, jak i młodzieży z zakresu profilaktyki – elementy profilaktyki agresji i uzależnień. Celem projektu Szkoła Trenerów jest zapoznanie uczestników ze specyfiką pracy metodą Cyklu Kolba w poszczególnych typach grup szkoleniowych.

W RAMACH KURSU

 • zapoznasz się ze specyfiką pracy z różnorodnymi grupami docelowymi wykorzystując Cykl Kolba;
 • będziesz miał okazję uczestniczyć w treningu interpersonalnym, co zwiększy nabyte kompetencje trenerskie;
 • otrzymasz kilkadziesiąt ćwiczeń trenerskich do wykorzystania w praktyce, w tym część autorskich rozwiązań;
 • poznasz potrzeby i trendy rynku szkoleniowego, co pozwoli Ci na kontynuowanie kariery trenerskiej zarówno we współpracy z firmą szkoleniową, jak i we własnym zakresie;
 • będziesz miał szansę nawiązania współpracy z Dolnośląską Akademią Rozwoju – w ramach stażu jako trener bądź w połączeniu pracy etatowej z praktyką trenerską;
 • zyskasz możliwość rozwoju zawodowego i osobistego pod okiem doświadczonego trenera i właściciela firmy szkoleniowej, od wielu lat związanego z branżą szkoleniową;
 • otrzymasz certyfikat trenerski potwierdzający ukończenie kursu zgodnego z wymogami Standardu Usług Szkoleniowych 2.0.

Szczegółowy program szkolenia:

1. Zawód trener na przykładzie firmy DAR – specyfika pracy trenera

2. Elementy kluczowe w pracy trenera

3. Komunikacja trenera

4. Trening interpersonalny

5. Budowanie relacji z grupą

6. Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych

7. Praca z oporem grupy

8. Specyfika pracy z dorosłymi – cykl Kolba

9. Cykl Kolba a szkolenie biznesowe

10. Trener profilaktyki agresji i uzależnień

11. Warsztaty dla młodzieży – specyfika

12. Omówienie procesu grupowego ze wskazaniem praktycznego zastosowania

13. Projektowanie szkoleń

14. Narzędzia i metody pracy trenera

15. Sytuacje trudne na sali i poza salą

16. Ocena i ewaluacja szkoleń

17. Przygotowanie autorskiego projektu szkoleniowego

18. Trener na rynku pracy

19. Etiuda zaliczeniowa

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym zdawanym w praktyce – etiudą trenerską. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na szkolenie dla pracowników sektora MMŚP za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Imię i nazwisko
Adres email
Telefon kontaktowy
Miejscowość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu w celach handlowych i marketingowych przez Perspektywa Sp. z o. o.

Eliza Wolańczyk – dziekan Wydziału Zamiejscowego w Ostrowie Wielkopolskim Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich.  Absolwentka szkoły mediacji w Krajowym Stowarzyszeniu Mediatorów.  Ukończyła coaching na  Uniwersytecie SWPS, Akademię Trenera w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych oraz kurs psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.
Absolwentka Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz psychoterapeutka, w trakcie Akredytowanego Kursu Psychoterapii we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Od 12 lat prowadzi firmę szkoleniową oraz praktykę terapeutyczno – doradczą.  Ma na swoim koncie kilkanaście tysięcy godzin pracy szkoleniowej i indywidualnej. Uczy się przez całe życie – uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach i warsztatach rozwojowych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Mirosław Schön – właściciel Dolnośląskiej Akademii Rozwoju. Certyfikowany trener profilaktyki agresji i uzależnień oraz certyfikowany trener biznesu. Uczestnik 5-letniego studium z zakresu psychoterapii. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego i całożyciowego, ukończył także studia pedagogiczne. Specjalista do spraw kompetencji miękkich oraz szeroko pojętej profilaktyki. Szkoleniowiec z doświadczeniem ponad 5000 godzin zrealizowanych zajęć. Prowadzi szkolenia z zakresu przemocy, uzależnień, kompetencji miękkich dla zespołów interdyscyplinarnych. Realizuje także warsztaty profilaktyczne dla młodzieży.

Autor i trener trzech edycji projektu Szkoła Trenerów. Ukończył kurs trenerski Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Posiada uprawnienia trenerskie Treningu Zastępowania Agresji, Kontroli Złości i Umiejętności Prospołecznych. Posiada tytuł magistra pedagogiki resocjalizacyjnej.

Małgorzata Bogaczyk – z wykształcenia nauczyciel i trener. Ukończyła Akademię Trenera w Dolnośląskiej Akademii Rozwoju i stale podnosi swoje kwalifikacje. Od 20 lat pracuje z ludźmi, motywując ich do działania. Trener, coach, znawca standardów współpracy zespołowej oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Trenerka umiejętności motywacyjnych, efektywności osobistej oraz treningu antystresowego. Pomaga ludziom oraz firmom odkrywać własną misję, pasję i sens istnienia. Autorka szkoleń w zakresie sprzedaży, obsługi klienta, pokonywania obiekcji, budowania efektywnych relacji wykorzystując myślenie coachingu. Szczególny nacisk kładzie na umiejętności związane z efektywną komunikacją oraz motywacją.

Stale podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, seminariach i wykładach – obecnie w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie. Interesuje się psychologią, współpracuje z Centrum Kształcenia Perspektywa w Ostrowie Wielkopolskim.

Termin kursu:

 • 21,22.09.2019
 • 28,29.09.2019
 • 05,06.10.2019
 • 12,13.10.2019

Czas trwania kursu: 100 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Miejsce szkolenia: 
WSKM Ostrów Wielkopolski,       
ul. Kolejowa 10/4
Więcej informacji: 739 031 083

Koszt : 2500 zł

– Dla wszystkich obecnych i byłych studentów WSKM 10% zniżki

– Jeśli przyprowadzisz ze sobą jedną osobę (lub więcej) – wszyscy dostajecie 10 % zniżki

* zniżki nie sumują się

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wpłata 20 % zadatku na konto organizatora:

Numer konta:  70 1140 2004 0000 3102 7927 6895

W cenę wliczone są:

 •  materiały szkoleniowe
 •  przerwa kawowa

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym zdawanym w praktyce – etiudą trenerską. Uczestnicy po pozytywnym ukończeniu egzamin otrzymują certyfikat trenerski potwierdzający ukończenie kursu zgodnego z wymogami Standardu Usług Szkoleniowych 2.0.