Awans zawodowy

„Sukces to nie to co masz, ale to, kim jesteś

Od 01.09.2018 obowiązują zmiany dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Zmiany zostały wprowadzone do Ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych do Rozdziału 3a Karty Nauczyciela.

W związku z powyższym oferujemy szkolenie, na którym uzyskają Państwo wszelkie informacje dotyczące nadania stopnia awansu nauczyciela w świetle nowych przepisów.

Co zyska uczestnik?

Zdobycie kompetencji ułatwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego.

Dla kogo?

Nauczycieli  będących w trakcie lub kończących staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, kontraktowego.

Forma szkolenia:

Prezentacja z elementami działania nauczycieli – praca w zespołach, metoda praktyczna – dyskusje, praktyczne działanie uczestników szkolenia na bazie dostarczonych materiałów.

Program:

  1. Uwarunkowania prawne awansu zawodowego nauczycieli. Harmonogram na poszczególne stopnie awansu.
  2. Obowiązki dyrektora szkoły wobec nauczyciela odbywającego staż.
  3. Powinności nauczyciela w okresie odbywania stażu.
  4. Cechy dobrego plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z realizacji.
  5. Zadania opiekuna stażu.
  6. Praktyczne porady dotyczące gromadzenia i przygotowywania  dokumentacji przebiegu stażu.
  7. Wymagania niezbędne do uzyskania kolejnych stopni awansu zawodowego.
  8. Dokumenty dołączone do wniosku o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne.
  9. Przebieg egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej.
  10. Pytania do prowadzącego dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.

Imię i nazwisko
Adres email
Telefon kontaktowy
Miejscowość
Wiek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu w celach handlowych i marketingowych przez Perspektywa Sp. z o. o.

Renata Zielińska

Nauczyciel dyplomowany, dyrektorka przedszkola. Ekspert z listy MEN, bierze udział w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy

Termin szkolenia: wrzesień / październik 2019

Miejsce szkolenia: 
WSKM Ostrów Wielkopolski,       
ul. Kolejowa 10/4
Więcej informacji: 739 031 083

Koszt : 190 zł

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wpłata 20 % zadatku na konto organizatora:

Numer konta:  70 1140 2004 0000 3102 7927 6895

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie, potwierdzający udział w szkoleniu.