Interwencja kryzysowa

„Interwencja kryzysowa nie jest terapią. To umiejętna próba zatrzymania krwawienia z ran emocjonalnych tak skutecznie, żeby osoba mogła nadal funkcjonować”

Klasyczny model interwencji kryzysowej polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu lęku.
Interwencja kryzysowa jest działaniem krótkoterminowym i doraźnym, którego celem jest udzielenie natychmiastowej pomocy.

Główne cele szkolenia:

  • nawiązanie kontaktu z dzieckiem w trakcie kryzysu
  • zdefiniowanie problemu
  • nabycie umiejętności oceny czynnika wywołującego kryzys
  •  możliwość zażegnania kryzysu

Co zyska uczestnik?

  • umiejętność zapewnienia wsparcia
  • umiejętność zawarcia kontraktu
  • narzędzia do pracy z dzieckiem
  • dowie sie jak zarzegnać kryzys

Dla kogo?

dla nauczycieli

dla pedagogów

dla osób pracujących z dziećmi

dla rodziców

Program:

Kryzys – rozwojowy, sytuacyjny.

Fazy kryzysowe, zagrożenia

Reakcje ludzi na kryzys

Reakcja traumatyczna

Jak reagują dzieci

Zespół stresu pourazowego

Zdarzenia krytyczne dzieci w wieku szkolnym

Oznaki potrzeby pomocy specjalistycznej dla dziecka

Zagrożenia jakie niesie ze sobą niezażegnany kryzys

Próby samobójcze i samobójstwa

Ryzyko samobójstwa

Interwencje dla grup wiekowych

Czego dzieci potrzebują aby czuć się lepiej?

Etapy interwencji kryzysowej

Techniki rozmowy z osobami dotkniętymi kryzysem

Kontrakt

Postępowanie szkoły w sytuacji żałoby

Praca z dzieckiem w żałobie

Metody adekwatne do pracy z dziećmi w różnym wieku

Czynniki prewencji samobójstw

Zasady interwencji

Imię i nazwisko
Adres email
Telefon kontaktowy
Miejscowość
Wiek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu w celach handlowych i marketingowych przez Perspektywa Sp. z o. o.

mgr Wojciech Kałuża

Absolwent Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, w zakresie  Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej z elementami Profilaktyki. Uzyskał dyplom doradcy zawodowego Wydziału Nauk Pedagogicznych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Magister filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista od  pracy z uczniem dyslektycznym. Od 2002 r. zatrudniony w placówkach oświatowych na terenie powiatu ostrowskiego w charakterze pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego. Prowadzi warsztaty z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych. Wychowawca świetlicy środowiskowej o programie socjoterapeutycznym, prowadzonej przez Stowarzyszenie „Zacharzew 2000”, w której udziela  pomocy psychologicznej, dydaktycznej dzieciom z rodzin  patologicznych, niewydolnych wychowawczo. Zaangażowany szczególnie w pracy z tzw. „dzieckiem trudnym” lub znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Prywatnie pasjonat kina artystycznego i bywalec festiwali filmowych.

Termin szkolenia: 

17.10.2019

Miejsce szkolenia: 
WSKM Ostrów Wielkopolski,       
ul. Kolejowa 10/4
Więcej informacji: 739 031 083

Koszt : 190 zł

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wpłata 20 % zadatku na konto organizatora:

Numer konta:  70 1140 2004 0000 3102 7927 6895

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie, potwierdzający udział w szkoleniu.