Język migowy

Szkolenie z Języka migowego, to kolejne narzędzie pracy dla osób chcących wzbogacić swój warsztat o dodatkową technikę.

 

DLA KOGO?

 • dla każdego, kto chce mieć możliwość kontaktu z osobami niesłyszącymi
 • dla osób mających kontakt z klientem niesłyszącym (pracownicy biur obsługi klienta, urzędnicy, pracownicy służby zdrowia)
 • dla wszystkich, którzy chcą poznać język migowy i zdobyć nowe umiejętności językowe, a także rozwijać się indywidualnie

OFERUJEMY

 • praktyczne i teoretyczne zajęcia z zakresu nauki języka migowego
 • szkolenie w kameralnym gronie
 • zajęcia z profesjonalną trenerką
 • zakres nauczania z :

daktylografii – znaki /alfabet/, liczebniki główne, porządkowe, znaki uzupełniające daktylografię

ideografii – 350 znaków podstawowych wg programu

W PROGRAMIE

 • Znaki statyczne
 • Znaki dynamiczne
 • Znaki polskich liter i digrafów
 • Znaki pojęć liczbowych
 • Ideografia – ,,Kim jesteś?” ,,Czy mnie rozumiesz?” ,,Gdzie mieszkasz?” ,,Czy masz rodzinę?” ,,Jesteś w szpitalu.”,,Trzeba zawiadomić rodzinę.” ,,Co się stało?” ,,Teraz lekarz Cię zbada.” ,,Zmierzymy temperaturę i ciśnienie.” ,,Czy jesteś w ciąży?” ,,Dlaczego nie słyszysz?” ,,Jak się teraz czujesz?” ,,Trzeba zrobić wszystkie badania.” ,,Musi być operacja” ,,Tu jest Twoje łóżko.” ,,Jutro przyjdzie tłumacz”- ,, Trzeba iść do apteki.” ,,Trzeba brać lekarstwa systematycznie” ,,Trzeba zmienić opatrunek”,,Czy jesteś głodny?” ,,Co chciałbyś zjeść na obiad?” ,,Będziemy się myć.” ,,Musimy dzisiaj ładnie wyglądać” ,,Przyszła Twoja mama”,,Dzisiaj możesz wstać”,,Jutro wracasz do domu” ,,Jesteś za gruby” ,,Palenie szkodzi zdrowiu” ,,Nie możesz pić alkoholu” ,,Masz teraz dużo czasu”
 • + 3 lekcje na powtórzenie i utrwalenie materiału / co 8 – 10 lekcji /
 • + 2 lekcje na znaki wg życzenia słuchaczy np. wg zainteresowań zawodowych

mgr Danuta Maria Malinowska

Magister pedagogiki specjalnej, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na Wydziale Rewalidacji i Resocjalizacji o kierunku pedagogika specjalna – ukończyła specjalności: oligofrenopedagogika oraz andragogika specjalna.

Doświadczenie zawodowe pedagogiczne:

W latach 2000 – 2009  kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej ,,Tęcza” w Ostrowie Wielkopolskim – placówce przeznaczonej dla 40 dorosłych osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku 18 – 50 lat z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi a także ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności.

– nauczyciel języka migowego oraz nauczyciel praktycznej nauki zawodu na kierunkach: terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej oraz opiekun dziecięcy w Medycznym Studium Zawodowym w Ostrowie Wielkopolskim – lata 2002-2006

–  nauczyciel praktycznej nauki zawodu  w klasach szkoły średniej Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim – lata 1989 – 1992

– praca w komisji egzaminacyjnej – egzamin dyplomowy – praktyczny, wydziału terapii zajęciowej Medycznego Studium Zawodowego w Ostrowie Wielkopolskim – 2003, 2005, 2006

– opiekun dydaktyczny wielu studentów odbywających praktyki w WTZ ,,Tęcza” – lata 2003 – 2009

– w latach 2012 -2014   wykładowca akademicki  w Wyższej Szkole Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu – kierunek Pedagogika Specjalna: specjalność -oligofrenopedagogika z terapią autyzmu / studia I stopnia rok III

Funkcje społeczne:

–  Stowarzyszenie ,,Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny” – członek i sekretarz Zarządu w latach 2008 – 2017

– Klub Miłośników Psów Zaprzęgowych CZUKCZ – prowadzenie w latach 2000-2002 dogoterapii dla dzieci niepełnosprawnych z realizacją autorskiego programu ,,Odkrywcy Nieznanego Świata”.

– udział w pracach komisji Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim oceniającej wnioski Organizacji Pozarządowych  – lata 2011 – 2012

OBECNIE

– współpraca z Niepublicznym Przedszkolem MAJA  w Ostrowie Wielkopolskim w związku z prowadzoną przez przedszkole terapią indywidualną z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz z zespołem Aspergera.

– pomoc prawna i pedagogiczna osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i innym osobom w trudnej sytuacji życiowej w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – lata 2000  do nadal.

– chętnie dzieli się doświadczeniem i wiedzą na temat: terapii zajęciowej, rehabilitacji kompleksowej osób niepełnosprawnych, terapii niekonwencjonalnej, dogoterapii.

Termin kursu : 13.11.2018

Ilość spotkań : 20 spotkań po 2 godziny

Miejsce szkolenia: 63-400 Ostrów Wielkopolski,       
ul. Kolejowa 10/4
Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Koszt : 120 zł za 4 spotkania (8 godzin zegarowych)

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie, potwierdzający udział w szkoleniu.