Język migowy

„Granice mojego języka są granicami mojego świata”

[Ludwig Wittgenstein]

Otwieramy się, przełamujemy bariery!

Nie sposób wymienić wszystkich korzyści jakie niesie ze sobą możliwość porozumiewania się w języku migowym. Poza tym, że rozwija manualnie, ćwiczy sprawność psychofizyczną to przede wszystkim pomaga Nam rozbić mur niezrozumienia z osobami głuchymi.

Główne cele szkolenia:

– Poznanie języka migowego, możliwość porozumiewania z osobami głuchymi.

– Rozwój osobisty, poprawa sprawności psychofizycznej.

– Rozwój połączenia ręka – mózg.

– Zburzenie bariery pomiędzy osobami słyszącymi, a głuchymi.

Co zyska uczestnik?

– Zdobędzie umiejętność porozumiewania się z osobami głuchymi.

– Uzyska nowe kwalifikacje.

– Zwiększy swoją świadomość potrzeb komunikacyjnych.

Dla kogo?

– dla każdego, kto chce mieć możliwość kontaktu z osobami głuchymi

– dla osób mających kontakt z klientem niesłyszącym (pracownicy biur obsługi klienta, urzędnicy, pracownicy służby zdrowia)

– dla wszystkich, którzy chcą poznać język migowy i zdobyć nowe umiejętności językowe, a także rozwijać się indywidualnie

Program:

– Zakres nauczania z:

  • daktylografii – znaki /alfabet/, liczebniki główne, porządkowe, znaki uzupełniające daktylografię,
  • ideografii – 350 znaków podstawowych wg programu

– Znaki statyczne

– Znaki dynamiczne

– Znaki polskich liter i digrafów

– Znaki pojęć liczbowych

– Ideografia –

,,Kim jesteś?” ,,Czy mnie rozumiesz?”

,,Gdzie mieszkasz?” ,,Czy masz rodzinę?”

,,Jesteś w szpitalu.”,,Trzeba zawiadomić rodzinę.”

,,Co się stało?” ,,Teraz lekarz Cię zbada.”

,,Zmierzymy temperaturę i ciśnienie.” ,,Czy jesteś w ciąży?”

,,Dlaczego nie słyszysz?” ,,Jak się teraz czujesz?”

,,Trzeba zrobić wszystkie badania.” ,,Musi być operacja”

,,Tu jest Twoje łóżko.” ,,Jutro przyjdzie tłumacz”

,, Trzeba iść do apteki.” ,,Trzeba brać lekarstwa systematycznie”

,,Trzeba zmienić opatrunek”,,Czy jesteś głodny?”

,,Co chciałbyś zjeść na obiad?” ,,Będziemy się myć.”

,,Musimy dzisiaj ładnie wyglądać”

,,Przyszła Twoja mama”,,Dzisiaj możesz wstać”

,,Jutro wracasz do domu” ,,Jesteś za gruby”

,,Palenie szkodzi zdrowiu” ,,Nie możesz pić alkoholu”

,,Masz teraz dużo czasu”

  • + 3 lekcje na powtórzenie i utrwalenie materiału / co 8 – 10 lekcji /
  • + 2 lekcje na znaki wg życzenia słuchaczy np. wg zainteresowań zawodowych

Imię i nazwisko
Adres email
Telefon kontaktowy
Miejscowość
Wiek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu w celach handlowych i marketingowych przez Perspektywa Sp. z o. o.

mgr Danuta Maria Malinowska

Magister pedagogiki specjalnej, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na Wydziale Rewalidacji i Resocjalizacji o kierunku pedagogika specjalna – ukończyła specjalności: oligofrenopedagogika oraz andragogika specjalna.

Doświadczenie zawodowe pedagogiczne:

W latach 2000 – 2009  kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej ,,Tęcza” w Ostrowie Wielkopolskim – placówce przeznaczonej dla 40 dorosłych osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku 18 – 50 lat z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi a także ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności.

– nauczyciel języka migowego oraz nauczyciel praktycznej nauki zawodu na kierunkach: terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej oraz opiekun dziecięcy w Medycznym Studium Zawodowym w Ostrowie Wielkopolskim – lata 2002-2006

–  nauczyciel praktycznej nauki zawodu  w klasach szkoły średniej Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim – lata 1989 – 1992

– praca w komisji egzaminacyjnej – egzamin dyplomowy – praktyczny, wydziału terapii zajęciowej Medycznego Studium Zawodowego w Ostrowie Wielkopolskim – 2003, 2005, 2006

– opiekun dydaktyczny wielu studentów odbywających praktyki w WTZ ,,Tęcza” – lata 2003 – 2009

– w latach 2012 -2014   wykładowca akademicki  w Wyższej Szkole Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu – kierunek Pedagogika Specjalna: specjalność -oligofrenopedagogika z terapią autyzmu / studia I stopnia rok III

Funkcje społeczne:

–  Stowarzyszenie ,,Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny” – członek i sekretarz Zarządu w latach 2008 – 2017

– Klub Miłośników Psów Zaprzęgowych CZUKCZ – prowadzenie w latach 2000-2002 dogoterapii dla dzieci niepełnosprawnych z realizacją autorskiego programu ,,Odkrywcy Nieznanego Świata”.

– udział w pracach komisji Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim oceniającej wnioski Organizacji Pozarządowych  – lata 2011 – 2012

OBECNIE

– współpraca z Niepublicznym Przedszkolem MAJA  w Ostrowie Wielkopolskim w związku z prowadzoną przez przedszkole terapią indywidualną z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz z zespołem Aspergera.

– pomoc prawna i pedagogiczna osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i innym osobom w trudnej sytuacji życiowej w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – lata 2000  do nadal.

– chętnie dzieli się doświadczeniem i wiedzą na temat: terapii zajęciowej, rehabilitacji kompleksowej osób niepełnosprawnych, terapii niekonwencjonalnej, dogoterapii.

Termin szkolenia: wrzesień / październik 2019

Miejsce szkolenia: 
WSKM Ostrów Wielkopolski,       
ul. Kolejowa 10/4
Więcej informacji: 739 031 083

Koszt : 120 zł za 4 spotkania (8 godzin zegarowych)

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie, potwierdzający udział w szkoleniu.