Język polski dla obcokrajowców

„Znać inny język to jak posiadać drugą duszę.”

[Charlemagne]

 

Program przeznaczony jest dla osób rozpoczynających naukę języka polskiego, jako obcego lub chcących kontynuować naukę na wybranym poziomie znajomości języka, czyli od poziomu A1-C2.

Program dotyczy nabywania i rozwijania umiejętności i sprawności językowych oraz poszerzania wiedzy ogólnej słuchaczy, by w rezultacie osiągnęli biegłość językową na wybranym poziomie.

Główne cele szkolenia:

– nauczanie języka polskiego, jako obcego, czyli nauczanie obcokrajowców zagadnień gramatycznych i leksykalnych polszczyzny

– rozpoznawanie potrzeb obcokrajowców i skali ich oczekiwań w zakresie zdobywania umiejętności komunikacyjnych w języku polskim

– motywowanie uczących się do tego, by sprawnie mówili i czytali w języku polskim

– przygotowanie uczących się do ich funkcjonowania w języku polskim w życiu codziennym, w korzystaniu z tekstów użytkowych i tekstów Kultury

– nauka przez różne formy zajęć w małych grupach i na różnych poziomach językowych (w tym prezentacje multimedialne, filmiki edukacyjne, piosenki polskich wykonawców

– rozwijanie strategii uczenia się, m.in. przez korzystanie z oryginalnych materiałów źródłowych i nowoczesnych technologii komunikacyjnych

– rozwijanie umiejętności samokształcenia i oceny własnych umiejętności językowych

Co zyska uczestnik:

Kształcenie językowe umożliwi uczącym się:

– rozwój intelektualny i emocjonalny

– głębsze poznanie samego siebie (swoich postaw, odczuć, poglądów) poprzez kontakt z mieszkańcami innych krajów, języków, kultur

– rozwijanie poczucia własnej wartości

– umiejętność komunikacji w języku polskim

– wiedzę na temat specyfiki kulturowej Polski, pozna dziedzictwo i jej dorobek

– zaznajomi się z literaturą polską, z malarstwem polskim, teatrem, filmem, muzyką, plakatem

– będzie potrafił radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych, np. urzędach, sklepach, u lekarza

– otrzyma wskazówki, jak ma się uczyć i na co powinien zwracać szczególną uwagę

– możliwość konwersacji w języku polskim w miłej atmosferze, bez barier adaptacyjnych i silnym motywowaniu

Dla kogo?

  • dorosłych
  • dzieci, uczniów
  • grup pracowników wg potrzeb
  • kandydatów pragnących przygotować się do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego na wybranym poziomie
  • dla każdego, kto ma potrzebę poznawania i zgłębiania języka polskiego, jako języka drugiego.

Słowem dla każdego, kto chce rozwinąć swoje zdolności komunikacyjne w języku polskim będąc obcokrajowcem.

Program:

– systematyczna nauka języka polskiego, jako drugiego w aspekcie: mówienia, słuchania, rozumienia, pisania na różnych poziomach językowych od A1 do C2.

Lektor jest organizatorem procesu nauczania i uczenia się, doradcą oraz przewodnikiem. Motywuje uczących się do dalszej nauki języka i poznawania polskiej kultury.

Program dla poziomu A1 może być przystosowany do specyficznych potrzeb uczących się oraz instytucji organizujących nauczanie języka polskiego, jako obcego. Modyfikacje mogą dotyczyć uszczegółowienia obszarów tematycznych, a także doboru materiałów oraz technik pracy.

Imię i nazwisko
Adres email
Telefon kontaktowy
Miejscowość
Wiek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu w celach handlowych i marketingowych przez Perspektywa Sp. z o. o.

Bogumiła Kozan

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej z wieloletnim stażem. Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dypolomowana nauczycielka  języka polskiego i teologii.

Ukochanie świata przodków rozwinęło w niej kolejne pasje. Dlatego postanowiła ukończyć studia podyplomowe Nauczanie Języka Polskiego Jako Obcego na Uniwersytecie Wrocławskim. Swoje umiejętności chce przekazywać obcokrajowcom chcącym zgłębiać umiejętności językowe i kulturowe podczas lektoratu i zajęć z wiedzy i kultury o Polsce.

Na codzień pasjonatka ikonografii  i muzyki klasycznej. Marzy o wyjeździe na Syberię, by uczyć Polaków języka polskiego.

Termin szkolenia:

25.09.2019 – spotkanie organizacyjne

godzina 16:30

Miejsce szkolenia: 
WSKM Ostrów Wielkopolski,       
ul. Kolejowa 10/4
Więcej informacji: 739 031 083

Koszt udziału w kursie: 15 zł/ godzinę dydaktyczną

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie, potwierdzający udział w szkoleniu.