Programowanie – dla nauczycieli przedszkolnych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku „Szkoła ma stwarzać uczniom warunku do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi…”. W podstawie programowej wskazano, że uczniowie rozpoczynają naukę programowania od klasy I szkoły podstawowej. Zajęcia te mają być zajęciami o charakterze zintegrowanym i prowadzić je ma nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Dlatego też z punktu widzenia nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej zasadne wydaje się rozwijanie kompetencji dydaktycznych w tym zakresie, gdyż w pewnym sensie jest to nowy obszar kształcenia dziecka młodszego. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom nauczycieli  i wychowawców, powstała oferta kursu o tej tematyce.


PROGRAM SZKOLENIA

BLOK I i II – dla przedszkola 

– wprowadzenie do programowania
– kodowanie na matach
– dyktanda graficzne
– gry matematyczne

Romana Ziajka

Termin szkolenia: wrzesień / październik 2019

Miejsce szkolenia: 
WSKM Ostrów Wielkopolski,       
ul. Kolejowa 10/4
Więcej informacji: 739 031 083

Koszt: 190,00 zł

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wpłata 20 % zadatku na konto organizatora:

Numer konta:  61 1140 2004 0000 3902 7498 9362

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie, potwierdzający udział w szkoleniu.