Programowanie – dla nauczycieli nauczania początkowego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku „Szkoła ma stwarzać uczniom warunku do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi…”. W podstawie programowej wskazano, że uczniowie rozpoczynają naukę programowania od klasy I szkoły podstawowej. Zajęcia te mają być zajęciami o charakterze zintegrowanym i prowadzić je ma nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Dlatego też z punktu widzenia nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej zasadne wydaje się rozwijanie kompetencji dydaktycznych w tym zakresie, gdyż w pewnym sensie jest to nowy obszar kształcenia dziecka młodszego. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom nauczycieli  i wychowawców, powstała oferta kursu o tej tematyce.


PROGRAM SZKOLENIA

BLOK I i II – dla klas I – III

– wprowadzenie do programowania
– kodowanie na matach,
– dyktanda graficzne,
– gry matematyczne

BLOK III – dla klas I – III i dla chętnych z przedszkola

– programowanie z robotem Ozobot

BLOK IV – dla klas I – III

– programowanie w języku SCRATCH, BALTIE, LOGOMOCJA

– CODE.ORG/CODE WEEK/GODZINA KODOWANIA

Romana Ziajka

Rekrutacja trwa!

Termin szkolenia: 19.10.2018
Miejsce szkolenia: Ostrów Wielkopolski, ul. Kolejowa 10/4

Koszt: 190,00 zł

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie, potwierdzający udział w szkoleniu.