Relacje w rodzinie – uzdrawiaj, wspieraj, kochaj

Przyprowadźcie mi rodziców, a ja wówczas zajmę się problemami ich dzieci. [C.G. Jung]

Świadomość procesów zachodzących w rodzinie pomaga żyć w pełni i szczęśliwie. Pozwala zrozumieć zachowania swoje, innych ludzi, zrozumieć, zaakceptować oraz przebaczyć najbliższym. Jest niezwykle pomocna  w pracy z ludźmi. Podczas warsztatów poznasz podstawowe zagadnienia z systemowej terapii rodzin, przyjrzysz się swojej rodzinie i temu, w jaki sposób rodzina wpływa na Twoje dotychczasowe życie. Warsztat ten polecamy: terapeutom, psychologom, pedagogom, nauczycielom jak dla wszystkich, którzy chcą czerpać siłę ze swojej przeszłości.  Jeśli jesteś rodzicem, wiedza uzyskana na warsztacie pomoże Ci świadomie wychowywać dziecko, być wystarczająco dobrym rodzicem.

Program:
1.Rodzina i jej znaczenie w życiu człowieka
2.Najstarsze, średnie, najmłodsze – wpływ urodzenia na zachowanie człowieka
3.Taki sam jak ojciec, taka sama jak matka – a może przeciwnie?
4.Rodzina, a wybór partnerów życiowych
5.Etapy życia rodziny
6.Rodzina to historia poprzednich pokoleń – genogram – graficzny schemat przekazów w rodzinie
7.Mity, skrypty, przymierza, granice i koalicje rodzinne
8.Rodzice swoich rodziców (parentyzacja)
9.Pozwolić dziecku dorosnąć
10.Wystarczająco dobry rodzic
11.Wystarczająco dobre dziecko
12.Wystarczająco dobry człowiek
13.Doświadczenia rodzinne naszą siłą
14.„Tylko” kochaj

Szkolenie trwa 2 dni.

Łącznie: 16h

Koszt: 390 zł