Pierwsza pomoc przedmedyczna

„Kto ratuje jedno życie ratuje cały świat.”

Pierwsza pomoc przedmedyczna zgodnie z w Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Podstawowe szkolenie pierwszej pomocy skierowane jest do szkół i jednostek organizacyjnych.

W ciągu 6 godzin szkolenia omawiane są takie tematy, jak postępowanie z  poszkodowanym nieprzytomnym w stanach zagrożenia życia ze szczególnym uwzględnieniem czynności  związanych z resuscytacją krążeniowo – oddechową.

Bez względu na to,czy kiedykolwiek zetknąłeś się z pierwszą pomocą, czy nie – to szkolenie jest dla Ciebie.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy.
 • Łańcuch przeżycia.
 • Bezpieczeństwo ratownika. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
 • Ocena stanu poszkodowanego (ABC) i wezwanie pomocy.
 • Pozycja bezpieczna.
 • Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa (RKO).
 • RKO z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED – pokaz.
 • Postępowanie w stanach zagrożenia życia:

– zawał serca

– udar mózgu

– zakrztuszenie

 • Pierwsza pomoc w stanach nagłych:

– drgawki

– omdlenie

– ostra reakcja alergiczna

– duszność

– urazy kostno-stawowe

– krwotoki zewnętrzne, krwawienie z nosa

 • Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.
 • Wypadek komunikacyjny – procedury postępowania.

Imię i nazwisko
Adres email
Telefon kontaktowy
Miejscowość
Wiek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu w celach handlowych i marketingowych przez Perspektywa Sp. z o. o.

Termin szkolenia: wrzesień / październik 2019

Miejsce szkolenia: 
WSKM Ostrów Wielkopolski,       
ul. Kolejowa 10/4
Więcej informacji: 739 031 083

Koszt udziału w szkoleniu: 120 zł

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wpłata 20 % zadatku na konto organizatora:

Numer konta:  70 1140 2004 0000 3102 7927 6895

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich, potwierdzający udział w szkoleniu.