Programowanie – dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku „Szkoła ma stwarzać uczniom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi…”. W podstawie programowej wskazano, że uczniowie rozpoczynają naukę programowania od klasy I szkoły podstawowej. Zajęcia te mają być zajęciami o charakterze zintegrowanym i prowadzić je ma nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Dlatego też z punktu widzenia nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej zasadne wydaje się rozwijanie kompetencji dydaktycznych w tym zakresie, gdyż w pewnym sensie jest to nowy obszar kształcenia dziecka młodszego. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom nauczycieli  i wychowawców, powstała oferta kursu o tej tematyce.


PROGRAM SZKOLENIA

BLOK I i II – dla klas I – III

– wprowadzenie do programowania
– kodowanie na matach,
– dyktanda graficzne,
– gry matematyczne

BLOK III – dla klas I – III i dla chętnych z przedszkola

– programowanie z robotem Ozobot

BLOK IV – dla klas I – III

– programowanie w języku SCRATCH, BALTIE, LOGOMOCJA

– CODE.ORG/CODE WEEK/GODZINA KODOWANIA

Imię i nazwisko
Adres email
Telefon kontaktowy
Miejscowość
Wiek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu w celach handlowych i marketingowych przez Perspektywa Sp. z o. o.

Romana Ziajka

Termin szkolenia: wrzesień / październik 2019

Miejsce szkolenia: 
WSKM Ostrów Wielkopolski,       
ul. Kolejowa 10/4
Więcej informacji: 739 031 083

Koszt:

Udział we wszystkich trzech częściach szkolenia: 290 zł

Udział w dwóch częściach : 220 zł

Udział w jednej z trzech części: 120 zł

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wpłata 20 % zadatku na konto organizatora:

Numer konta:  61 1140 2004 0000 3902 7498 9362

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie, potwierdzający udział w szkoleniu.