Mediacje rodzinne – szkolenie specjalistyczne

Mediacje rodzinne

Specjalistyczne szkolenie dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestników, skupiające się na zagadnieniach dotyczących mediacji rodzinnych.

Szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły szkolenie bazowe – Przygotowanie do zawodu mediatora lub mają już doświadczenie w mediacji.

SZKOLENIE

Szkolenie zostało podzielone na dwa bloki:

Psychologia mediacji rodzinnych: 

To blok tematyczny, który wyróżnia nasze szkolenie. Chcąc zrozumieć rodzinę i pracować z nią warto zagłębić się w wiedzę dotyczącą funkcjonowania rodziny. Spotkanie poświęcone zostanie przyjrzeniu się systemowi rodzinnemu, jego funkcjom, możliwością i ograniczeniom. Dzięki temu, mediatorzy będą mogli zrozumieć: co dzieje się w rodzinie, dlaczego praca stoi w miejscu, eskaluje się konflikt i jak temu zaradzić.

Tematyka:

– Psychologia pary i rodziny

– Rodzina w ujęciu systemowym:

  • struktura rodziny
  • role rodzinne
  • granice
  • fazy rozwoju rodziny

– Konflikt w rodzinie

– Etapy rozwoju związku

– Praktyczne ćwiczenia rozmów z rodziną

 

Mediacja rodzinna – ujęcie praktyczne:

* Więcej informacji wkrótce

Imię i nazwisko
Adres email
Telefon kontaktowy
Miejscowość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu w celach handlowych i marketingowych przez Perspektywa Sp. z o. o.

Eliza Wolańczyk – dziekan Wydziału Zamiejscowego w Ostrowie Wielkopolskim Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich.  Absolwentka szkoły mediacji organizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów.  Ukończyła coaching na  Uniwersytecie SWPS, Akademię Trenera w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych oraz kurs psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.
Absolwentka Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz psychoterapeutka, w trakcie Akredytowanego Kursu Psychoterapii we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Od 12 lat prowadzi firmę szkoleniową oraz praktykę terapeutyczno – doradczą.  Ma na swoim koncie kilkanaście tysięcy godzin pracy szkoleniowej i indywidualnej. Uczy się przez całe życie – uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach i warsztatach rozwojowych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Dariusz Wilczewski  – prawnik, doświadczony mediator. Przeprowadził ponad 1500 mediacji rodzinnych. Mediator stały Sądu Okręgowego w Gdańsku, Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Sądu Okręgowego w Koninie. Mediator Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza. Mediator Wielkopolskiego Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Wielkopolskiej Izbie Handlowo – Przemysłowej oraz mediator przy Konińskiej Izbie Gospodarczej. Arbiter Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski. Prowadzi działalność gospodarczą Kancelaria Mediacyjna Dariusz Wilczewski Mediator. Posiada certyfikat ukończenia specjalistycznego szkolenia w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych, organizowanego przy współudziale Ministerstwa Sprawiedliwości oraz dyplom ukończenia szkolenia dla mediatorów organizowanego przy współudziale Ministerstwa Gospodarki. Były zastępca Prezydenta Miasta Konina ds. Społecznych. Prowadzi mediacje w konfliktach społecznych, które mają kontekst ekologiczny lub związane są z planowaniem przestrzennym. Specjalizuje się w mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego oraz karnego.

Termin szkolenia zostanie podany wkrótce.

Czas trwania szkolenia: 16 godzin

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Miejsce szkolenia: 
WSKM Ostrów Wielkopolski,       
ul. Kolejowa 10/4
Więcej informacji: 739 031 083

Koszt: 490 zł

  • dla Uczestników szkolenia bazowego – Przygotowanie do zwodu mediatora zniżka 10 %
  • dla wszystkich studentów WSKM – zniżka 10 %

* zniżki nie sumują się

Szkolenie kończy się testem. Uczestnicy po pozytywnym zaliczeniu szkolenia otrzymują certyfikat Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie, potwierdzający udział w szkoleniu oraz określającym zakres nabytej wiedzy i umiejętności.