Kadra

Dziekan mgr Eliza Wolańczyk

Dziekan wydziału zamiejscowego w Ostrowie Wielkopolskim Wyższej Szkoły Kadr
Menedżerskich w Koninie. Magister pedagogiki o specjalizacjach psychopedagog
oraz doradca zawodowy i personalny. Absolwentka cochingu na Uniwersytecie
SWPS, Akademii Trenera w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych oraz kursu
psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.
Absolwentka Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz
psychoterapeutka w trakcie Akredytowanego Kursu Psychoterapii we Wrocławskim
Instytucie Psychoterapii. Uczy się przez całe życie – uczestnicząc w szkoleniach,
konferencjach i warsztatach rozwojowych. Członek Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego. Autorka książki „Czego uczę się od zwierząt?”
Prywatnie miłośniczka zwierząt, pasjonatka rozwoju osobistego, metafor,
przypowieści i bajek, podróży po świecie oraz w głąb siebie.

dr Marek Waszkowiak

Rektor Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie.
Dr nauk – Akademia Rolnicza w Poznaniu.
Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, do 1990 pracownik Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska w Zabrzu stanowisko asystent, później adiunkt.
W późniejszym okresie Prezydent Miasta w Konina, Senator dwóch kadencji, w senacie przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej, założyciel Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich.
Autor 10 publikacji naukowych, ok. 100 artykułów i felietonów prasowych.
Promotor 150 prac licencjackich i magisterskich, recenzent ok. 180 prac licencjackich i magisterskich.
Żonaty, troje dzieci, dwoje wnucząt.

dr Olga Janicka

Olga Janicka – dr nauk humanistycznych, nauczycielka dyplomowana języka polskiego z 25-letnim stażem pracy na wszystkich poziomach edukacyjnych; filozof i etyk; dyplomowany coach i certyfikowany trener oświaty; ambasadorka Edukacji Kulczyk  Foundation; współautorka i realizatorka innowacji pedagogicznej  Im więcej wiem, tym więcej pozostaje do poznania i wciąż tego przybywa (coaching w edukacji);  pomysłodawczyni i współzałożycielka Stowarzyszenia „OKey dla rozwoju osobistego”, pasjonatka nauczania kontekstualnego; zwolenniczka filozofii personalistycznej.

Realizuje się, pisząc, zwłaszcza wiersze układają doświadczenia w myśli i sensy; obcuje z życiem zgodnie z hasłem Życie jest!.

mgr Maria Jakuszko-Stasiowska

Psycholog, coach, terapeuta, aktorka. Absolwentka Wydziału Psychologii
Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Coachingu SWPS
i Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz Studium Psychoterapii
Dzieci i Młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. We Wrocławskim
Instytucie Psychoterapii szkoli się również w ramach pięcioletniego Kursu
Psychoterapii, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
i atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Stażowała i pracowała pod superwizją w warszawskich placówkach: Akademicki Ośrodek Psychoterapii UW, SWZPZPOZ w Warszawie (Szpital Nowowiejski), Centrum Zdrowia Dziecka, Fundacja Dzieci Niczyje (obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), Centrum CBT.  Pracowała w prywatnych gabinetach w Warszawie, Londynie, Łukowie i na Górnym Śląsku. Prowadziła zajęcia z autoprezentacji w Szkole Aktorskiej Jana i Haliny Machulskich oraz zajęcia z rozwoju osobistego w warszawskim ośrodku kultury. Jest zawodową aktorką po państwowym egzaminie eksternistycznym dla aktorów dramatu. Jej pasją jest praca z ludźmi, towarzyszenie w pokonywaniu ograniczeń i rozwoju osobistym, samorozwój oraz aktorstwo.

mgr Krzysztof Kupiński

Dyrektor Zarządzający w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie.
Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – filozofia.
Wykładowca filozofii, etyki, logiki, zagadnień związanych z komunikacją i mediami społecznymi.
Wcześniej pracował i sumiennie gromadził doświadczenie, jako nauczyciel w liceum, był szefem lokalnej rozgłośni radiowej, dyrektorem handlowym w branży spożywczej (Hortimex), cementowej (Lafarge), branży przetwórstwa tworzyw sztucznych (Konimpex), branży aluminium (Huta Aluminium Konin), czy choćby w bankowości (Getin Bank).
Mówi o sobie żartobliwie: zapomniany saduceusz, bo czasami Coś mieści się między Jest a Nie Ma.
Wadzi się na słowa sam ze sobą, by nieco rozgrzać zwoje mózgowe, z innymi, by poznać ich punkt widzenia na bieg rzeczy, z Najwyższym, w którego istnienie śmie wątpić, choć On nie wątpi w niego.
Z wykształcenia filozof, z zamiłowania genealog, amatorsko badacz religii, w życiu wyrobnik zajmujący się przepływem towarów i pieniędzy.
I jeszcze jedno: potrafi upiec chleb na zakwasie i ukisić zielone pomidory.

mgr Małgorzata Grochowska

Trenerka i coach, specjalizuje się w szkoleniach dla kadry zarządzającej z psychologii zarządzania zespołem. Kładzie nacisk na możliwość wykorzystania elementów Analizy Transakcyjnej. Przygotowała i przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu komunikacji, wzrostu efektywności zawodowej menadżerów, doskonalenia kompetencji kierowniczych kadry zarządzającej. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i coachingu w języku niemieckim, jest lektorką i tłumaczką tego języka. Na co dzień współpracuje z menadżerami i specjalistami z Europy. Koncentruje się na efektywności oraz rozwiązywaniu problemów zespołów handlowych i produkcyjnych.

mgr Wojciech Kałuża

Absolwent Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, w zakresie  Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej z elementami Profilaktyki. Uzyskał dyplom doradcy zawodowego Wydziału Nauk Pedagogicznych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Magister filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista od  pracy z uczniem dyslektycznym. Od 2002 r. zatrudniony w placówkach oświatowych na terenie powiatu ostrowskiego w charakterze pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego. Prowadzi warsztaty z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych. Wychowawca świetlicy środowiskowej o programie socjoterapeutycznym, prowadzonej przez Stowarzyszenie „Zacharzew 2000”, w której udziela  pomocy psychologicznej, dydaktycznej dzieciom z rodzin  patologicznych, niewydolnych wychowawczo. Zaangażowany szczególnie w pracy z tzw. „dzieckiem trudnym” lub znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Prywatnie pasjonat kina artystycznego i bywalec festiwali filmowych.

mgr Ewa Walasz

Zawodowo magister pielęgniarstwa, neurologopeda kliniczny i pedagog w jednej osobie. Zwolenniczka pozytywnego myślenia i podejścia do życia z uśmiechem. W Perspektywie prowadzi specjalistyczne szkolenie z zakresu terapii ręki. Prywatnie miłośniczka sztuki, medycyny i zwierząt – wszelakiej maści i rodzaju. Jej motto to: „Słowo problem, zamień na wyzwanie -pozbędziesz się wielu problemów.”

mgr Milena Janiak

Magister chemii i fizyki, nauczyciel w szkole podstawowej, Tutor. Bardzo lubi swoją pracę z dziećmi i młodzieżą, realizuje wiele interesujących projektów. Jest inicjatorem różnych działań edukacyjno-wychowawczych. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Ma za sobą szkolenia coaching w edukacji, szkolenie z zakresu edukacji dla przyszłości, neurodydaktyki, myślenia krytycznego. Ukończyła Szkołę Tutorów w Collegium Wratislaviense we Wrocławiu. Cały czas doszkala się w zakresie promowania edukacji nowej generacji, wspierając rozwój potencjału ucznia i personalizację edukacji. Bardzo cennym doświadczeniem była dwukrotna wizyta w alternatywnej szkole w Wallmow, w Niemczech.
Jest osobą w pełni zaangażowaną w wykonywaną pracę. Dobrze odnajduje się w zespole. Jej celem jest dalej rozwijać się i wykorzystywać nabytą wiedzę.