Oferta specjalna

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną + Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń – dwa kierunki w 3 semestry

Nasza uczelnia zapewni Ci studia podyplomowe bez obawy o kwalifikacje!
Prowadzimy studia zgodne z wymogami nowego rozporządzenia, które pozwalają zdobyć wykształcenie i uprawnienia według nowych standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, a jednocześnie działając zgodnie z prawem oraz zmianami ministerialnymi dotyczącymi kształcenia na poziomie wyższym proponujemy połączenie dwóch kierunków – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń.

Korzyści płynące ze studiowania dwóch kierunków:

 • dwa dyplomy – dwa kierunki prowadzone zgodnie z Ustawą
 • nowe, dwukierunkowe kwalifikacje w 3 semestry
 • niższa cena
 • wysoki poziom kształcenia
 • kadra – specjaliści w swojej dziedzinie
 • zajęcia w małych grupach

Kierunek realizowany we współpracy z

WSH TWP w Szczecinie

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń

Czas trwania:

 • 3 semestry
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedzielę

Typ studiów:

– kwalifikacyjne

KROK 1 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

KROK 2 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Dwie fotografie legitymacyjne.
 • Jeśli dotyczy- orzeczenie o niepełnosprawności.

KROK 3 – dostarczenie kompletu dokumentów do Dziekanatu osobiście lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres:

Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
ul. Kolejowa 10/4
63-400 Ostrów Wielkopolski

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Należy dostarczyć podwójne dokumenty rekrutacyjne – na dwa kierunki – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Edukaja i terapia osób ze spektrum autyzmu

Opłaty:

Czesne:

Czesne za jeden semestr wynosi 1950 zł – za oba kierunki (kierunek realizowanyw 3 semestry)

Opłata za calość – 5850 zł – (3 semestry na dwóch kierunkach)

Opłata przy 4 ratach w semestrze – 520 zł –  (12 rat)

OSTROWSKI WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY
Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie

Ostrów Wielkopolski
ul. Kolejowa 10/4

tel.  739 031 083

mail: ostrow@wskmkonin.edu.pl