Doskonalenie kompetencji wychowawczych

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy nauczycieli i wychowawców, do skorzystania z oferty bezpłatnych studiów podyplomowych!

Dlaczego warto?
Projekt skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli oraz wychowawców w szczególności pracujących z młodzieżą w wieku dojrzewania. Wiedza zdobyta podczas toku szkolenia, ma służyć podniesieniu kwalifikacji nauczycieli pracujących z młodzieżą w wieku dojrzewania, kiedy narastają wynikające zarówno z uwarunkowań obiektywnych jak i subiektywnych, problemy wychowawcze.

Celem kształcenia będzie doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym. Projekt organizowany jest przez Kolegium Jagiellońskie – Toruńską Szkołę Wyższą na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem zaliczenia studiów jest obecność na 80% zajęć oraz przygotowanie pracy dyplomowej w formie prezentacji multimedialnej, związanej z programem studiów.

Sprawy organizacyjne:
1.  Wszystkie zajęcia stacjonarne odbywają się  w Ostrowie Wielkopolskim.
2. Zajęcia odbywają się w trybie przyspieszonym, w terminie od września do grudnia 2018r.
3. Pierwsze zajęcia odbędą się  we wrześniu 2018r.

Przedmioty realizowane w ramach zajęć:

 • Podstawy psychologii dla nauczycieli
 • Podstawy diagnozy
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Trening umiejętności wychowawczych i rozwiązywania konfliktów
 • Komunikacja interpersonalna i negocjacje
 • Metody terapii w pracy z dzieckiem
 • Warsztat pracy z grupą
 • Warsztat pracy z dzieckiem
 • Warsztat pracy z rodziną
 • Interwencja kryzysowa
 • Elementy tutoringu w teorii i praktyce
 • Wspomaganie rozwoju dziecka

Uczestnicy studiów są zwolnieni z opłat.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Kolejna edycja – październik 2019


Dokumenty wymagane w procesie rekrutacyjnym:

 • kwestionariusz danych osobowy POBIERZ
 • zaświadczenie potwierdzające status nauczyciela, rodzaj szkoły w której kandydat posiada zatrudnienie oraz staż pracy
  wersja 1 POBIERZ
  wersja 2 POBIERZ
 • umowa o naukę na studiach podyplomowych w dwóch egzemplarzach POBIERZ
 •  kserokopia dyplomu ukończenia studiów
 • kserokopia dowodu osobistego
 • 1 zdjęcie (format jak na dowód osobisty)Dokumenty prosimy składać osobiście w siedzibie firmy Perspektywa przy ul. Kolejowej 10/4  w Ostrowie Wielkopolskim.

OSTROWSKI WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY
Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie

Ostrów Wielkopolski
ul. Kolejowa 10/4

tel.  739 031 083

mail: ostrow@wskmkonin.edu.pl