Psychologia stosowana

Ideą powstania kierunku, jest zapotrzebowanie na zdobycie podstawowej wiedzy psychologicznej, bez konieczności studiowania psychologii w obecnie dostępnych systemach jednolitych studiów pięcioletnich lub bolońskich. Roczny kierunek, umożliwia słuchaczom, przyswojenie najważniejszych tematów z zakresu wiedzy akademickiej oraz poznanie psychologii od strony praktycznej. Zajęcia będą prowadzone w ciekawy i nowatorski sposób przez wykwalifikowaną kadrę. Do współpracy zaprosiliśmy specjalistów praktyków z zakresu pedagogiki, psychologii, psychoterapii i coachingu, ludzi teatru specjalizujących się w powyższych dziedzinach oraz autorów książek. Dzięki temu, gwarantujemy, że będzie interdyscyplinarnie i rozwojowo.

Zapraszamy zainteresowanych nie tylko psychologią samą w sobie, ale również rozwojem osobistym i coachingiem. W programie znajdą się najważniejsze zagadnienia związane z życiem każdego z nas – uczymy jak dobrze czuć się z sobą samym, nawiązywać satysfakcjonujące relacje, być wystarczająco dobrym rodzicem i odnosić sukces zawodowy.

Zainwestuj w Siebie, skorzystaj i rozwijaj pasje i osobowość ucząc się na jedynym takim kierunku, w skali polskich uczelni prywatnych i państwowych.

Kierunek realizowany we współpracy z

Wyższą Szkołą Humanistyczną TWP w Szczecinie

Cele:

Wyposażenie Słuchaczy w wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień psychologicznych,

Umiejętności wykorzystania kompetencji psychologicznych i społecznych w życiu codziennym i zawodowym.

Wzrost dobrostanu, świadomości siebie oraz procesów które zachodzą

Dla kogo?

Absolwenci innych kierunków niż psychologia zainteresowani psychologią, rozwojem osobistym, nauczyciele, pedagodzy.

Sylwetka Absolwenta

Uzyska wiedzę na temat podstawowych zagadnień psychologicznych i ich wpływie na funkcjonowanie w życiu codziennym i zawodowym. Część zajęć obejmuje pracę własną, dzięki czemu wzrośnie samoświadomość, umiejętność wykorzystania swojego potencjału oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Znajomość podstaw psychologii poparta warsztatami jobcoachingu oraz uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów podyplomowych znacznie podniosą wartość Słuchaczy na rynku pracy.

Zajęcia, prowadzone będą w formie warsztatów, treningów oraz wykładów z elementami ćwiczeń aktywizujących. Uczyć będą doświadczeni wykładowcy – praktycy.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z rozporządzeniem MEN.

Kryteria zaliczenia studiów podyplomowych

 • Do ukończenia studiów wymagane jest zdanie komisyjnego egzaminu ustnego z przygotowanego zestawu pytań
 • Obecność na 80% zajęć
 • Uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem

Czas trwania:

 • 2 semestry
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedzielę

Program studiów podyplomowych

 1. Trening interpersonalny jako klucz do relacji zawodowych i osobistych (16 godzin)
 2. Psychologia stresu (16 godzin)
 3. Psychologia zdrowia i podstawy psychosomatyki (16 godzin)
 4. Psychologia emocji i motywacji (16 godzin)
 5. Psychologia osobowości i różnic indywidualnych (16 godzin)
 6. Psychologia rozwoju człowieka i psychologia wychowania (16 godzin)
 7.  Rodzina, rodzina – jej wpływ na to kim i jaki jestem, jak doświadczenia z dzieciństwa przekuć w siłę? (16 godzin)
 8.  Psychologia społeczna i psychologia miłości (16 godzin)
 9.  Psychologia pozytywna-(16 godzin)
 10. Analiza transakcyjna (16 godzin)
 11. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (16 godzin)
 12. Coaching kariery zawodowej (16 godzin)

Studia dofinansowane przez Bazę Usług Rozwojowych

Istnieje możliwość uzyskania nawet 80% dofinansowania do studiów-szczegółowe informacje można uzyskać w dziekanacie.

KROK 1 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

KROK 2 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów.
 • Dwie fotografie legitymacyjne.
 • Jeśli dotyczy- orzeczenie o niepełnosprawności.

KROK 3 – dostarczenie kompletu dokumentów do Dziekanatu osobiście lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres:

Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
ul. Kolejowa 10/4
63-400 Ostrów Wielkopolski

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

OSTROWSKI WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY
Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie

Ostrów Wielkopolski
ul. Kolejowa 10/4

tel.  739 031 083

mail: ostrow@wskmkonin.edu.pl